A.EISTEIN MÓWIŁ, ŻE

„Ludzie są niczym rowery. Aby utrzymać równowagę, muszą poruszać się naprzód”

Albert Einstein A.

Calaprice, F. Dyson, Einstein w cytatach, Poltex, 2014 s. 185


 

Taka sama idea odnosi się do życia zawodowego, nieustannie należy się kształcić i rozwijać. Nawet jeśli nam się wydaję, że doskonale poznaliśmy uniwersalne zasady: sprzedaży, negocjacji czy zarządzania zasobami ludzkimi, zawsze pojawia się „coś” nowego. Współczesne procesy biznesowe opierają się nie tylko na znajomości ekonomii i zarządzania, ale są oparte na psychologii i interdyscyplinarności. KAM Instytut został powołany aby wspierać rozwój i doskonalenie: handlowców, kadry managerskiej oraz wszystkich osób zainteresowanych realnymi efektami pracy we współczesnych procesach biznesowych.

MISJĄ KAM INSTYTUT JEST

szeroko rozumiany rozwój obszarów związanych z Key Account Management w Polsce jako ciągle nowej gałęzi zarządzania najważniejszymi klientami dla organizacji.