SZKOLENIA Z NEGOCJACJI


 • ABC Negocjacji
 • Przygotowanie do negocjacji w modelu „9P”
 • Negocjacje zaawansowane emocjonalnie (rozpoznawanie kłamstwa, mikro-emocje)
 • Techniki negocjacji-jakich nie znacie (na bazie książki „Techniki negocjacyjne”)
 • Trening negocjacji (dwa dni case-studies)
 • Negocjacje kupieckie (trening z Kupcem)

POZOSTAŁE


 • Analiza kompetencji na stanowisku KAM i Kupiec
 • Perswazyjna komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Standardy wizyty handlowej
 • Train the Trainers
 • Outsorcing i inne Modele obsługi Działów Sprzedaży

SZKOLENIA ONLINE / WEBINAR


 • Nowoczesny Key Account Management
 • Negocjacje online
 • Techniki negocjacji jakich nie znacie
 • Kompetencje na stanowisku KAM i Kupiec