Wspólny program szkoleniowy opracowany przez KAM Instytut i SOF Project

https://sofproject.com/


Jak rozpoznać, kiedy nasz partner negocjacyjny przestaje się mylić a zaczyna kłamać? Czy możliwe jest ponowne wywołanie pierwszego wrażenia? Jak konstruktywnie krytykować problem, a jak merytorycznie rozmawiać z partnerem negocjacyjnym? Czy istnieje granica kontroli naszych emocji przy reakcjach na perswazję? Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty  z „Kontroli emocji i wykrywania kłamstwa w negocjacjach”. Program realizowany przez zawodowego negocjatora i byłego oficera wojskowych sił specjalnych – oficera rezerwy Jednostki Wojskowej GROM.

Wybrane elementy programu:

  • Kontrola rozmowy perswazyjnej
  • Huśtawka emocjonalna – obrona przed kontrolowaną prowokacją
  • Mikro-emocje – wykrywanie kłamstwa w komunikacji negocjacyjnej
  • Pułapki wykrywania kłamstwa
  • Techniki przejścia z widzenia tunelowego na peryferyczne, czyli jak widzieć więcej?
  • Cold reading: dopasowanie do sposobu myślenia rozmówcy, jego emocji i pragnień
  • Techniki zadawania profilowanych pytań behawioralnych metodą przesłuchań FBI
  • Techniki zmiany kierunku rozmowy w negocjacjach emocjonalnych

Zapytania dotyczące programu za pośrednictwem formularzy kontaktowych:

https://www.kaminstytut.pl/kontakt/ lub https://sofproject.com/kontakt/