kama-logo

To zestaw wybranych programów szkoleniowych stanowiących podstawy warsztatu pracy osób, pracujących w działach Key Accounts.

szkolenia-logo

To szerokie spectrum obszarów szkoleniowych, których tematyka jest związana z codzienną pracą handlowca i managera zarządzającego zasobami ludzkimi. Większość programów jest ukierunkowana na negocjacje.